_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Svendborg Svømmehal

Sportsdykkerklubben Dråben
Svendborg Svømmehal
Centrumpladsen 3
5700 Svendborg
www.draaben.dk

mail mail@draaben.dk

Medlem af Dansk SportsdykkerForbund *
* CMAS-uddannelse i sportsdykning *
UV-jagt og -rugby *
Speedbådskørekort *

Klubhuset

Vigtigt....Generalforsamling afholdes d. 3/2 2017 kl. 19.00 - ....  i Dråbens lokaler.

 

Generalforsamling 2017

 

Indkaldelse til generalforsamling, fredag den 3. februar kl. 1900 i klubben Med æggekagespisning fra kl. 1800 (Samme ”KOK” som sidste år). 
Tilmelding til spisning i baren eller pr. mail. Senest torsdag den 26. Januar.

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmeoptæller
3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5. Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer. 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Godkendelse af budget 
8. Valg af bestyrelse:
På ulige årstal vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (Flemming Rasmussen, Laila L.Hansen og Lars "Fox"Andersen, ønsker genvalg)
9. Valg af første og anden suppleant (Søren Pedersen og anden supp.)
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Frank Lamborg, Hanne Bertelsen, 
      suppleant Morten Dalmose)
11. Valg af udvalgsformænd:
1. UV-rugby, Lars "Fox" Andersen
2. UV-jagt,    Lars "Fox" Andersen
3. Kompressor / Materiale, Søren "Ørkild" Andersen
4. Finne og app. svømmeudvalg. Anders Oddersborg
5. Ungdom, Mia Nørholm Jensen
6. Uddannelse, Kim Lauersen
7. Klubhus, Lars Jørgen Mejlsbye
8. Trivsels udvalg, Vivi Lethan
9. Turudvalg, Søren "Ørkild" Andersen
10. Bådene, Jack Frisendahl
11. Internet, Bestyrelsen
12. UV-Foto, Bestyrelsen
13. Sponsorudvalg, Søren "Ørkild" Andersen

12. Eventuelt.

 

Der henvises i øvrigt til klubbens vedtægter, som kan ses på klubbens hjemmeside: www.draaben.dk 

Med venlig hilsen
Erik Pedersen 
Formand

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

     SVØMMEHALSTIDER

Tirsdag    21.00-22.00    UV-rugby
                  

Torsdag  19.00-20.30    Junior/Ungdom
                  20.00-20-30    Fri træning
                  20.30-21.00    Fri træning / UV-rugby
                  21.00-22.00    UV-rugby 

Lørdag     13.00-14.00    Fri træning
                                            ( i vinterhalvåret)


Derudover arrangerer Trivselsudvalget
diverse dage med Familiesvømning med
fælles leg og fri leg/ svømning.

 

 

MOBILBETALING TIL DRÅBEN:

MobilePay - 5341 6530

 Swipp - 2360 6806

wink

 

DRÅBEN ER PÅ FACEBOOK

bliv medlem
og følg med i alle aktiveter her:


https://www.facebook.com/groups/draaben/

yes

 

KLUBAFTEN

Dråben har klubaften hver torsdag aften
kl. 19.00

Her hygges og deles røverhistorier,
 drømme om dykkerture og planlægning 
af næste ekspedition.

Hvis du gerne vil vide mere om
vores klub, så er vores klubaften  en
oplagt mulighed for at få en rundtur
og en dykkerhistorie eller to surprise

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Junior/Ungdom


STØT VORES SPONSORER,

DE STØTTER OS yes

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________